+45 9678 0056


Borgeren og pårørende

Velkommen på Luneborg

Luneborg er et midlertidig hjem for vores borgere, hvor de kan få ro til at komme godt videre i livet.

Mange af vores borgere har tidligere oplevet nederlag pga. deres komplekse diagnoser og problemstillinger. Derfor arbejder vi med at få vores borgere til at indse deres eget potentiale gennem succesoplevelser i hverdagen, store som små.

Vi hjælper med at få hverdagen til at hænge sammen, så vores borgere kan passe deres skole, job mv.

 

Samspil med pårørende

Pårørende spiller ofte en stor rolle i at skabe den tryghed, der er nødvendig for, borgerens udvikling.

Derfor vægter vi kontakten til familie og pårørende meget højt, og vi gør, hvad vi kan for at opbygge et støttende samarbejde. Vi fejrer borgerens fødselsdage med kage og kaffe for familie og pårørende, ligesom familie og pårørende altid kan kontakte Luneborgs leder, hvis der er behov for det.

Det er dog ikke alle borgere, der vil deres familie og pårørende, hvilket vi respekterer. Borgeren beslutter sammen med personalet i hvilken grad og omfang, hvordan kontakten til familie og pårørende skal foregå. Hvis borgeren føler behov for støtte under besøg, vil en medarbejder være til stede.

Botilbuddet Luneborg er underlagt tavshedspligt. Denne gælder også overfor pårørende, medmindre borgeren har givet udtrykkeligt samtykke til, at vi må udtale os til pårørende om forhold vedrørende borgeren. Al information fra Botilbuddet Luneborg omkring borgeren til de pårørende er således altid godkendt af borgeren selv.

Borgeren og pårørende

Velkommen på Luneborg

Luneborg er et midlertidig hjem for vores borgere, hvor de kan få ro til at komme godt videre i livet.

Mange af vores borgere har tidligere oplevet nederlag pga. deres komplekse diagnoser og problemstillinger. Derfor arbejder vi med at få vores borgere til at indse deres eget potentiale gennem succesoplevelser i hverdagen, store som små.

Vi hjælper med at få hverdagen til at hænge sammen, så vores borgere kan passe deres skole, job mv.

 

Samspil med pårørende

Pårørende spiller ofte en stor rolle i at skabe den tryghed, der er nødvendig for, borgerens udvikling.

Derfor vægter vi kontakten til familie og pårørende meget højt, og vi gør, hvad vi kan for at opbygge et støttende samarbejde. Vi fejrer borgerens fødselsdage med kage og kaffe for familie og pårørende, ligesom familie og pårørende altid kan kontakte Luneborgs leder, hvis der er behov for det.

Det er dog ikke alle borgere, der vil deres familie og pårørende, hvilket vi respekterer. Borgeren beslutter sammen med personalet i hvilken grad og omfang, hvordan kontakten til familie og pårørende skal foregå. Hvis borgeren føler behov for støtte under besøg, vil en medarbejder være til stede.

Botilbuddet Luneborg er underlagt tavshedspligt. Denne gælder også overfor pårørende, medmindre borgeren har givet udtrykkeligt samtykke til, at vi må udtale os til pårørende om forhold vedrørende borgeren. Al information fra Botilbuddet Luneborg omkring borgeren til de pårørende er således altid godkendt af borgeren selv.

KONTAKT

Martin Eriksen, afdelingsleder, Botilbuddet Luneborg

41 77 65 55
me@ekkofonden.dk