+45 9678 0056


Luneborg

Naturligt samlingspunkt for sundhed og samvær

Botilbuddet Luneborg er godkendt efter lov om social service §§107 og 108. Ligeledes er der godkendelse efter §66 stk. 1, nr. 5. Målgruppen er således personer i alderen 17-85 år.

Formålet med et ophold på Botilbuddet Luneborg er overordnet set at stabilisere borgeren fysisk, psykisk og socialt. Med udgangspunkt i borgerens behov vil formålet kunne være at få udredt borgerens psykiatriske lidelser, klarlægge motivation og tilrettelægge den rette behandlingsform samt eksempelvis klarlægge borgernes arbejdsevne gennem jobtræning og/eller uddannelse.

Hverdagen, rammerne og det daglige pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov og funktionsniveau med det formål, at borgerne opnår en værdig tilværelse med mulighed for at skabe succesoplevelser og trivsel.

Omsorg, sundhed og sociale kompetencer

På Luneborg arbejder vi med anerkendende relationspædagogik. Vi arbejder ud fra fastsatte klare socialpædagogiske mål, som er udarbejdet og fastlagt sammen med den enkelte borger, og vi har fokus på at styrke borgerens personlige og sociale kompetencer, så de bedre kan udfolde sig socialt og derigennem opnå en højere livskvalitet.

Vores fokus på bogerens ressourcer giver dem en oplevelse af, at de kan mestre hverdagen i en tryg struktur og faste rammer.

Vi har en fast struktur, der bygger på tryghed, genkendelighed og stabilitet. Derfor er strukturen den samme i alle ugens hverdage med faste tider for vækning, morgenmad, fællesmøde, fællesrengøring, arbejdsopgaver og madlavning.

På Luneborg måler vi jævnligt, sammen med den enkelte boger, på effekten af behandlingsarbejdet og den pædagogiske indsats.

Luneborg

Naturligt samlingspunkt for sundhed og samvær

Botilbuddet Luneborg er godkendt efter lov om social service §§107 og 108. Ligeledes er der godkendelse efter §66 stk. 1, nr. 5. Målgruppen er således personer i alderen 17-85 år.

Formålet med et ophold på Botilbuddet Luneborg er overordnet set at stabilisere borgeren fysisk, psykisk og socialt. Med udgangspunkt i borgerens behov vil formålet kunne være at få udredt borgerens psykiatriske lidelser, klarlægge motivation og tilrettelægge den rette behandlingsform samt eksempelvis klarlægge borgernes arbejdsevne gennem jobtræning og/eller uddannelse.

Hverdagen, rammerne og det daglige pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov og funktionsniveau med det formål, at borgerne opnår en værdig tilværelse med mulighed for at skabe succesoplevelser og trivsel.

Omsorg, sundhed og sociale kompetencer

På Luneborg arbejder vi med anerkendende relationspædagogik. Vi arbejder ud fra fastsatte klare socialpædagogiske mål, som er udarbejdet og fastlagt sammen med den enkelte borger, og vi har fokus på at styrke borgerens personlige og sociale kompetencer, så de bedre kan udfolde sig socialt og derigennem opnå en højere livskvalitet.

Vores fokus på bogerens ressourcer giver dem en oplevelse af, at de kan mestre hverdagen i en tryg struktur og faste rammer.

Vi har en fast struktur, der bygger på tryghed, genkendelighed og stabilitet. Derfor er strukturen den samme i alle ugens hverdage med faste tider for vækning, morgenmad, fællesmøde, fællesrengøring, arbejdsopgaver og madlavning.

På Luneborg måler vi jævnligt, sammen med den enkelte boger, på effekten af behandlingsarbejdet og den pædagogiske indsats.

KONTAKT

Martin Eriksen, afdelingsleder, Botilbuddet Luneborg

41 77 65 55
me@ekkofonden.dk
Få EKKOmagasinet i din indbakke

Denne hjemmeside bruger cookies. Fortsat brug tolkes som accept.